Met open vizier

Lieve Mosje,

Het beeld dat anderen van je hebben, kan inderdaad niet worden gemanipuleerd door in jezelf te snijden. Dat beeld ontstaat. Wat je ook doet.

Het beeld dat je van jezelf hebt zingt zich onmiddellijk los van het beeld dat anderen van jou hebben, zodra je met anderen verkeert. Hun perspectief op jou is volstrekt ongrijpbaar. Het deelt zich op in een letterlijk, fysiek standpunt van waaruit naar jou gekeken wordt, en een mentaal perspectief. Stel je voor dat je bij anderen naar binnen zou kunnen kruipen, in hun lichaam op bezoek zou komen en dan door de luiken van hun ogen naar buiten zou kijken om precies dat te zien wat zij zien. Zelfs als dat zou kunnen, als het alleen dit fysieke standpunt zou zijn, wat in theorie natuurlijk wel zou kunnen worden nagebouwd, dan nog zit je niet in hun geest. Jouw geest zit dan in hen. Het blijft je eigen perspectief.

In het je verbinden met mensen zit verlies van vrijheid, maar, met een beetje geluk, ook verruiming van je inlevingsvermogen, je empathie, en een uitbreiding van je warmte-bronnen, zowel die van jezelf, als die van hen, dat werkt cumulatief. Aan de andere kant van dat spectrum staat het afstand houden. Om juist je vrijheid niet te verliezen.

Ik denk dat het ook een man-vrouw dingetje is. Vermoed ik. Zeer glad ijs dit, psychologie van de diep-bevroren grond, wees gewaarschuwd. Vrouwen, althans deze vrouw, en volgens mij, met mij vele zusters, plooien zich naar anderen, overeenkomstig hun fysionomische kenmerken. Niet zozeer zijn het hun gelaatstrekken die een voorspelling doen over hun karakter en gedragingen, als wel dat andere, onderste gezicht. Vrouwen plooien zich meer naar binnen, kalven daarmee hun eigen innerlijk in meer of mindere mate af. Naarmate er van hen gevraagd wordt, of als ze denken dat dat zo is, passen zij zich aan anderen aan, doen dat gemakkelijker. Mannen daarentegen, met hun uitstulpende, zwellende, door lucht omhulde fysiek, groeien juist in hun onafhankelijkheid als ze daarin geprikkeld worden door een echte, dan wel vermeende, als inbreuk op hun integriteit gevoelde kortwieking.

Het spelen van jezelf, of een ander, zie ik als een manier om afstand tot stand te brengen en te houden. En natuurlijk speel je altijd een versie van iemand of jezelf. Je ontkomt er niet aan om je verhalen, je uitspraken, de woorden waarmee je contact maakt, vorm te geven. Je moet een vorm kiezen, anders bestaat je tekst, je mimiek, je gebaren, kortom je hele curriculum, niet eens. Maar er is eveneens keuze met betrekking tot in hoeverre je die vormen vanuit impulsen, dus snel, naar buiten laat komen, of juist berekend en doordacht, met extra afstand in de tijd die je neemt om te overwegen wat je gaat onthullen, en hoe. Dit gaat, ten eerste en ten laatste, over de mate van je openhartigheid.

Ik ben een hele slechte leugenaar. Verzwijgen vind ik makkelijker, dat is het negatief van liegen. Maar ook daar voel ik me niet echt goed bij. Eigenlijk zou het doordacht spelen van een versie van mijzelf, voor mij ontzettend vrijheids-beperkend zijn. Mijn versie van mijzelf zou voortdurend moeten worden onderhouden. Ik word al moe als ik eraan denk. Mijn grootste vrijheid ervaar ik in mijn openhartigheid, niet altijd samenvallend met openheid overigens. In mijn openhartigheid, in de situaties dat ik voel dat dat kan, zit een enorme ruimte. Als ik voel dat het niet kan, wat ik in mijn vorige brief heb omschreven als stukken van mezelf afsnijden, kan ik me ongelukkig voelen. Maar nog ongelukkiger ben ik, als ik met mijn communicatie juist afstand schep, in plaats van overbrug.

Mosje. Je bent aan het eind van deze lange lap. Door Sartre kom ik niet heen helaas. Maar ja, Sartre komt ook niet meer door mij heen.

Met open vizier,

Je Anne

Berg Sion
Stootersplas

Over Anne Tjula

Anne Tjula is in een briefwisseling met MOSje.iS. Die wisseling is spannend, onderhoudend, met een knipoog, serieus, en soms ironisch. En geschreven om De Brief in ere te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*