Boogbal

WIKIPEDIA: Een broeder of frater (Latijn voor ‘broeder’) is een katholieke theologiestudent of geestelijke die geen (hogere) wijding heeft ontvangen, maar die in een congregatie of een orde de drie kloostergeloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd.

Oom Piet was een van de fraters in mijn familie. Kort na de tweede wereldoorlog schreef hij een boek met 1500 spelen (later uitgebreid tot 2500!), bestemd “voor school, gezin en jeugdbeweging”.
Een greep uit zijn werk:

Balspelen waarbij het karakter van het spel bepaald wordt door het gebruik van de bal.

BOOGBAL

Beurtboogbal
Nummer 1 van partij A en nummer 1 van partij B staan op een bepaalde afstand tegenover elkaar en werpen elkaar de bal toe. Als een van de twee de goed geworpen bal laat vallen, neemt het volgend nummer van zijn partij zijn plaats in. Als deze de bal laat vallen komt weer het volgende nummer aan de beurt en zo verder. De partij waarvan het laatst alle spelers een beurt hebben gehad, wint.

Grijpboogbal
Dit spel wordt gespeeld als beurtboogbal, doch nu wordt een kleine bal met één hand geworpen en gevangen.

Hinkboogbal
Als beurtboogbal, doch nu staan de aan de beurt zijnde spelers op één been.

Knieboogbal
Dit spel wordt gespeeld als beurtboogbal, doch nu bevinden zich de aan de beurt zijnde spelers geknield tegenover elkaar.

Ligboogbal
Als beurtboogbal, doch nu bevinden zich de aan de beurt zijnde spelers in borstlig tegenover elkaar.

En zo gaat oom Piet onverdroten verder.
Het Wiering’s Weekblad schreef in mei 1953:

DIT BOEK behoort in de boekenkast van iedere leider of hopman. Voor allen, die bij de opvoeding van kinderen betrokken zijn, is dit werk zeer aan te bevelen.
Onze regering moest van dit prachtwerk een duizendtal gratis laten uitreiken aan allen die arbeiden in het belang van onze jeugd. Geen betere geldbelegging!

Wintertijd
Wiericke

Over MOSje.iS

MOSje.iS van alles wat en zelfs dat niet helemaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*